Yo no pido no tener ………………..

Yo no pido no tener ....................