Mantra – OM GAM GANAPATAYE NAMAHA – Para remover obstáculos

OM GAM GANAPATAYE NAMAHA SHARANAM GANESHA